Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenia legislacyjne nakazują sporządzenie na każdym stanowisku pracy tzw. "Oceny ryzyka zawodowego". Jej zadaniem jest zidentyfikowanie istniejących zagrożeń  i zaproponowanie zmian pomagających w ich ograniczaniu lub eliminacji.  Z powyższym dokumentem należy zapoznać pracowników. Powinien on być sukcesywnie aktualizowany.

Jeżeli z różnymi stanowiskami pracy, związane są podobne zagrożenia, można sporządzić dla nich jeden, wspólny dokument "Oceny ryzyka zawodowego".     

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferujemy klientom w cenie od 150 zł brutto.

Zapraszamy do współpracy!

 

Copyright 2010 bhp.mobe.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone