Celem outsourcingu jest między innymi obniżenie kosztów firmy przy jednoczesnym podniesieniu jakości produktów lub usług.

Po podpisaniu umowy współpracy w ramach outsourcingu bhp, świadczymy takie usługi jak:

  • szkolenia wstępne ogólne i okresowe,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
  • przeprowadzanie audytów bhp,
  • przeprowadzanie kontroli stanu bhp,
  • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie instrukcji i innych aktów wewnętrznych dotyczących bhp,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • doradztwo w zakresie przepisów bhp,
  • przegląd sprzętu ppoż.,
  • inne zadania służby bhp

Każda oferta współpracy sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu  takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności czy umiejscowienie przedsiębiorstwa.

Ceny ustalane są indywidualnie.

 

Copyright 2010 bhp.mobe.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone