Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powypadkowej, dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi
w pracy bądź w drodze do pracy lub z pracy.

Oferujemy Państwu wykonanie wymaganych przez prawo działań, włącznie ze współpracą z ZUS i GUS, w ramach przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od ciężkości następstw wypadku i wynosi od 200 zł do 500 zł brutto.

Zapraszamy do współpracy!

 

Copyright 2010 bhp.mobe.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone