MOBE” Sp. z o.o. - Usługi BHP, oferuje usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące wykonywanie całokształtu zadań dotyczących:

  • SŁUŻB BHP - konsultacje, nadzorowanie, kontrola, zarządzanie sprawami bhp wg potrzeb i obowiązujących przepisów.
  • SZKOLEŃ W ZAKRESIE BHP - organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników oraz pracodawców.
  • WYPADKÓW PRZY PRACY - doradztwo, dokumentacja, dochodzenia powypadkowe, kompletacja dokumentacji powypadkowej w pełnym zakresie.
  • OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY -  doradztwo i sporządzanie dokumentacji  oceny  ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Współpraca może obejmować nadzór i doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, na podstawie umowy

o współpracę, jak również wykonywanie poszczególnych usług (np. szkolenia bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy itd.)
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard usług oraz szkoleń.
W czasie szkoleń stosujemy nowoczesne środki audiowizualne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP.
 
Każdy z naszych specjalistów:

  • Posiada studia wyższe w zakresie bhp, lub ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiada co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
  • Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Współpracuje z ratownikami medycznymi w ramach wykładów z pierwszej pomocy przedlekarskiej.Zapraszamy do współpracy!

 

 

Copyright 2010 bhp.mobe.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone